Asset Umat KUA Jembrana
Export
Wilayah Asset Umat Nama Alamat Penggunaan Luas Badan Hukum No Sertifikat Tanggal Sertifikat No AIW Tanggal AIW
KUA Jembrana Wakaf H. Rukaiyyah Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana Pesantren 700 Nazir Loloan Timur/ Muh. Zainuddin 1 1999-11-20 00:00:00 W2/1/1/1997 1997-01-03 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf Muh. Yatim Dauhwaru, Kecamatan Jembrana Masjid 3100 Nazir Dauhwaru/H. Badruddin 0 W2/02/III/2000
KUA Jembrana Wakaf H. Sapturi Air Kuning, Kec. Jembrana Makam 1000 Nazir Air Kuning/Mashud 04 2015-06-02 00:00:00 Kk.18.2.2/BA.03.W2/11/2011
KUA Jembrana Wakaf Rukayah Air Kuning, Kec. Jembrana Masjid 385 Nazir Air Kuning/Mashud 03 2015-07-01 00:00:00 Kk.18.2.2/BA.03.W2/11/2011
KUA Jembrana Wakaf Hadwan Air Kuning, Kec. Jembrana Musholla 330 Nazir Air Kuning/ Mashud 05 Kk.18.2.2.BA.03.2/02/2014 2014-08-05 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf Hadiman Air Kuning, Kec. Jembrana Pesantren 200 Nazir Air Kuning/Mashud 1168 Kk.18.2.2/BA.03.2/269/2007
KUA Jembrana Wakaf Moh. Hasan Pendem, Kec. Jembrana Mushollah 110 Nazir Pendem/Darwis 00-00-0000 Kk.18/02/02/BA.03.2/5/2015 2011-10-03 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf HJ.NUR HAMIDAH DAUHWARU, KEC. JEMBRANA Sekolah 400 NAZIR DAUHWARU/ H.SAIFULLAH 8 2009-07-01 00:00:00 KK.18/02/02/BA.03.2/02/2008
KUA Jembrana Wakaf ARSINAH AIR KUNING, KEC. JEMBRANA PESANTREN 200 NAZIR AIR KUNING/MASHUD 1 2008-02-02 00:00:00 KK.18/02/02/BA.03.2/25/2008
KUA Jembrana Wakaf H. SLAMET AHMADI DAUHWARU, KEC. JEMBRANA MUSHOLLAH 430 NAZIR DAUHWARU/H.SAIFULLAH 2 KK.18/02/02/BA.03.2/204/2005
KUA Jembrana Wakaf H.SUPRIYADI LOLOAN TIMUR, KEC. JEMBRANA MUSHOLLAH 290 NAZIR LOLOAN TIMUR/H.BADRUDDIN 00-00-0000 KK.18/02/02/BA.03.2/36/2005 2011-10-05 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf DAHLIA LOLOAN TIMUR, KEC. JEMBRANA SOSIAL LAINNYA 1750 NAZIR LOLOAN TIMUR/H. BADRUDDIN 5 2006-06-09 00:00:00 KK.18/02/02/W2/218/2005 2008-05-12 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf MALIKI,B.A LOLOAN TIMUR, KEC. JEMBRANA MASJID 2950 NAZIR LOLOAN TIMUR/ H. JAINUDIN 1066 SK.46/HM/PNBP/jbn/1993
KUA Jembrana Wakaf H.MARLINA LOLOAN TIMUR, KEC. JEMBRANA MUSHOLLAH 50 NAZIR LOLOAN TIMUR/ASRARUDIN 5 M2/05/12/2002 2022-10-07 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf H. HASBULLAH LOLOAN TIMUR, KEC. JEMBRANA MUSHOLLAH 255 NAZIR LOLOAN TIMUR/MOH. JAINUDDIN 4 W2/16/I/1996 1996-01-04 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf DRS. SUPRDIADI LOLOAN TIMUR, KEC. JEMBRANA MUSHOLLAH 150 NAZIR LOLOAN TIMUR/H BADRUDDIN 6 2006-12-06 00:00:00 KK.18/20/02/BA.03/2/68/2005 2005-04-06 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf HADIMAN AIR KUNING MUSHOLLAH 200 NAZIR AIR KUNING / MASHUD 0 W2/02/IV/2003
KUA Jembrana Wakaf AMSINAH AIR KUNING MUSHOLLAH 200 NAZIR AIR KUNING/DJAENURI 1 2002-03-02 00:00:00 W2/06/VII/02/2001
KUA Jembrana Wakaf ARSYAD BIN NUR LOLOAN TIMUR SEKOLAH 1600 NAZIR LOLOAN TIMUR/H BADRUDDIN 3 W2/2/3/2003
KUA Jembrana Wakaf ARSANI AIR KUNING SEKOLAH 2300 NAZIR AIR KUNING/DJAENURI 758 W2/21/VIII/1996
KUA Jembrana Wakaf SUKARNI PENDEM MUSHOLLAH 70 NAZIR PENDEM/AMIN ALI 1672 1997-12-09 00:00:00 W.2/20/V/96
KUA Jembrana Wakaf AGUS YAKKUB DANGIN.T DAYA MAKAM 1000 NAZIR DANGIN T. DAYA/ SAIFULLAH 65 MW.2/K/I/I-B/97/81
KUA Jembrana Wakaf HASYIM BIN MUIN DANGIN T. DAYA MASJID 250 NAZIR DANGIN T. DAYA/ AGUS YAKKUB 1355 05/W3/XII/1986
KUA Jembrana Wakaf SRI LUT JASWATI DAUHWARU MASJID 1890 NAZIR DAUHWARU/SAIFULLAH 1 W.2A/08/XII/87 1987-12-12 00:00:00
KUA Jembrana Wakaf MALIKI, BA AIR KUNING MASJID 3020 NAZIR AIR KUNING/DJAENURI 705 W.2/76/I/93
KUA Jembrana Wakaf MALIKI, B.A AIR KUNING MASJID 425 NAZIR AIR KUNING/DJAENURI 700 W.2/71/I/93
KUA Jembrana Wakaf MALIKI, B.A AIR KUNING SEKOLAH 860 NAZIR AIR KUNING/DJAENURI 701 W.2/72/I/93