Lembaga Pendidikan KUA Jembrana
Export
Wilayah Lembaga Pendidikan Nama Alamat Kepala Ijin Telp Jumlah Siswa Jumlah Guru
KUA Jembrana Madrasah Aliyah MAN 1 Jembrana Jl. Ngurah Rai Agus Subagya, M.Pd. 937 91
KUA Jembrana TPQ At-Thoyyibah Pendem Jembrana Ustadzah Zakiyah 0 86 0
KUA Jembrana TPQ As Siddiqiyah Loloan Taimur Jembrana Nur Holid 860 0
KUA Jembrana TPQ Assafi'iyah Loloan Timur Jembrana Arifah 600 0
KUA Jembrana TPQ Al Amin Loloan Timur Jembrana Sanha 30 0
KUA Jembrana TPQ Ad Dakwah Loloan Timur Jembrana M. Buhori 170 0
KUA Jembrana TPQ Baitul Muhsinin Loloan Timur Jembrana H. Husin Tahir 750 0
KUA Jembrana TPQ Hidayatul Sibian Loloan Timur Jembrana Samsuri 130 0
KUA Jembrana TPQ Miftahul Ulum Loloan Timur Jembrana Halimah 70 0
KUA Jembrana TPQ Nurul Ulum Loloan Timur Jembrana Hj. Rukayah 80 0
KUA Jembrana Madrasah Tsanawiyah Mamb'ul Ulum Loloan Timur Jembrana Hj. Musyarofah 61 0
KUA Jembrana TPQ Assidiqiyah Loloan Timur Jembrana H. Abu Bakar 58 0
KUA Jembrana TPQ Nurul Huda Airkuning Jembrana Nurul Huda 71 0
KUA Jembrana TPQ Assidiqiyah Loloan Timur Jembrana Jakfar Sodik 54 0
KUA Jembrana TPQ Ullumuddin Airkuning Jembrana Hj. Rukayah 30 0
KUA Jembrana TPQ Al Mubarok Airkuning Jembrana Mislan 30 0
KUA Jembrana TPQ Nurul Iman Airkuning Jembrana Nur Hilmi 95 0
KUA Jembrana TPQ Al Salamiyah Airkuning Jembrana Suhairi 33 0
KUA Jembrana TPQ Darul Hidayah Airkuning Jembrana Saifurrahman 44 0
KUA Jembrana TPQ Baitussalam Airkuning Jembrana Husnan 44 0
KUA Jembrana TPQ Al Hijrah Airkuning Jembrana Usman 39 0
KUA Jembrana TPQ At-Toyibah Airkuning Jembrana Nur Hayati 86 0
KUA Jembrana TPQ Nurul Yaqin Dauhwaru Jembrana 0 35 0
KUA Jembrana Madrasah Ibtidaiyah MIN 2 Jembrana Loloan Timur Jembrana 0 0 359 0
KUA Jembrana Madrasah Ibtidaiyah MI Assidiqiyah Jembrana 0 104 0
KUA Jembrana Madrasah Tsanawiyah MTS Assidiqiyah Loloan Timur Jembrana 0 0 20 0
KUA Jembrana Madrasah Tsanawiyah MTS Manbaul'ulum Loloan Timur Jembrana Shohibul Mahalli 0 51 0
KUA Jembrana TPQ Baitul Muhsinin Jembrana 0 0 0 0
KUA Jembrana TPQ Nurul Falah Jembrana 0 0 0 0
KUA Jembrana TPQ Nurul Ulum Jembrana 0 0 0 0
KUA Jembrana TPQ Attoyibah Pendem Jembrana 0 0 0 0
KUA Jembrana TPQ Salafiah Darul Qur'an Airkuning Jembrana 0 0 0 0
KUA Jembrana TPQ Nuril Anwar Airkuning Jembrana 0 0 0 0
KUA Jembrana TPQ Nurul Amin Pendem Jembrana Moh. Idris 081338971934 27 0
KUA Jembrana TPQ Asilmi Qamil Pendem Jembrana Fajri 08170660144 53 0
KUA Jembrana TPQ Hidayatus Sibyan Airkuning Jembrana Ust. Tasawuf 081337122532 20 0
KUA Jembrana TPQ Al-Amin Laoloan Timur Amin 0 30 0