Data Penduduk KUA Jembrana
Export
Wilayah Islam Hindu Budha Katholik Kristen Konghucu Tahun Pendataan Sumber Data
Loloan Timur 5033 1844 161 35 7 2 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Dauhwaru 636 8426 161 98 76 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Sangkaragung 63 3246 0 0 0 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Pendem 1011 8411 26 130 0 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Batu Agung 37 8074 0 11 29 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Dangin Tukadaya 100 4288 0 22 0 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Budeng 20 1499 3 11 0 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Yehkuning 38 3191 0 0 5 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Airkuning 3965 186 0 0 0 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana
Perancak 60 1619 0 0 0 0 2020 Badan Pusat Statistik Kab. Jembrana