Ikrar Wakaf

Persyaratan

IKRAR WAKAF

Persyaratan:

  1. Nazhir Perseorangan ditunjuk oleh wakif
  2. Fc. KTP / KK Wakif dan Pengurus Nazhir yang ditunjuk
  3. Asli Sertfikat Hak Milik (SHM) dan surat pernyataan tidak dalam sengketa
  4. Fc. KTP / KK 2 orang saksi
  5. Materai Rp. 10.000 sebanyak 6 lembar


Prosedur

Prosedur:

  1. Wakif dan atau pengurus nazhir yang ditunjuk wakif hadir ke KUA Kecamatan Manggis dengan membawa syarat yang telah ditentukan
  2. KUA akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan untuk pelaksanaan ikrar wakaf
  3. Wakif melakukan pengucapan ikrar wakaf kepada nazhir dihadapan PPAIW dan disaksikan 2 orang saksi (form tersedia)
  4. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf yang ditandatangani oleh wakif, nazhir, 2 orang saksi dan PPAIW (form tersedia)
Download formulir
Download